Wpływ muzułmańskiego stroju na zdrowie

From WikiIslam, the online resource on Islam
Jump to navigation Jump to search
Burka, przykład tzw. "pełnego hidżabu", może znacząco przyczynić się do problemów zdrowotnych (more images).

Ten artykuł omawia potencjalne problemy zdrowotne dla muzułmanek, które stosują się do zasad hidżabu.

Hidżab

Większośc muzułmanek na świecie, przestrzegając islamskich norm związanych z hidżabem, nosi jakąś formę muzułmańskiego stroju. Obejmuje to wszelkie formy ubioru, od zwykłego zakrywania głowy chustą aż po burkę (rodzaj pełnego hidżabu), zakrywającą prawie całą powierzchnię ciała.

Pełen hidżab może składać się z następujących elementów:

 • Jilbāb (czyt. Dżilbab) - określenie to odnosi się do długich i obszernych płaszczy lub innego rodzaju szat noszonych przez kobiety.
 • Khimar (czyt. Himar); szal lub chusta, zwykle nazywana po prostu hidżabem, służy zasłonięciu głowy i szyi.
 • Niqāb (czyt. Nikab); kawałek materiału służący zasłonięciu twarzy.

Niektórzy z islamskich uczonych uważanikab za wajib (obowiązkowy), inni natomiast wierzą, że jest on mustahab (zalecany przez Allaha).[1]

Wpływ na zdrowie

Wśród ludzi związanych z medycyną istnieją niepokoje związane z wpływem "ekstremalnych" form muzułmańskiego ubioru na zdrowie, a szczególnie z niedoborem witaminy D wywołanym brakiem ekspozycji skóry na promieniowanie UV. Wiarygodne dowody naukowe wykazały, że prawie wszystkie kobiety noszące pełny hidżab cierpią na przewlekły niedobór witaminy D. [2]Witamina D jest bardzo ważnym składnikiem pokarmowym, którego braki mogą prowadzić do różnych chorób.

Niedobór witaminy D

Witamina D jest rozpuszczalnym w tłuszczach składnikiem odżywczym, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. [3][4]Witamina D jest syntezowana, gdy promienie ultrafioletowe pochodzące ze światła słonecznego docierają do ludzkiej skóry, wyzwalając serię reakcji. W ten sposób dzienne zapotrzebowanie na witaminę D pokrywa większość ludzi. Witamina ta jest praktycznie nieobecna w znaczących ilościach w popularnych produktach żywnościowych. Niewiele produktów zawiera dostrzegalne jej ilości, a jeszcze mniej z nich jest produktami konsumpcyjnymi.[5]

Główną rolą witaminy D w organizmie jest kontrolowanie poziomu wapnia we krwi. Pomaga ona absorbować wapń do tworzenia zdrowych, mocnych kości. Brak wystarczającej ilości witaminy D prowadzi do tego, że kości są słabe, łamliwe i zniekształcone. Taki stan nazywany jest osteomalacja u dorosłych i krzywicą u dzieci.Odpowiednie ilości witaminy D są również niezbędne do zapobiegania osteoporozie i pękaniu kości w starszym wieku.[6]

Niski poziom witaminy D jest również związany z różnymi chorobami, takimi jak: choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu 1., stwardnienie rozsiane czy reumatoidalne zapalenie stawów. Istnieje również związek między deficytem wiataminy D a zwiększeniem ryzyka rozwoju niektórych nowotworów, np. raka piersi. [7]

Niepokoje odnoszą się nie tylko do kobiet wybierających bardziej zakrywające formy hidżabu, ale także do dzieci, które mogą nosić. Dzieci urodzone z matek cierpiących na niedobór witaminy D często cierpią na zwiększone ryzyko ataków epilepsji.[8]Jeśli to dziecko również będzie nosiło w dzieciństwie pełen hidżab, wzrasta ryzyko, że nie dorosną one do wzrostu, jakie osiągnęłoby ono, gdyby miało wystarczający poziom witaminy D. [9]

Muzułmański ubiór a zdrowie

Jako, że prawie całe zapotrzebowanie na witaminę D pokrywane jest dzięki światłu słonecznemu wystawienie na nie jest poważnym problemem kobiet noszących burki lub pełen hidżab. Ten sposób ubierania, pozostawiający odkryty tylko niewielki fragment skóry wokół oczu znacząco ogranicza powierzchnię skóry wystawianą na oddziaływanie słoneczne. Tym samym ogranicza syntezę witaminy D. Niski poziom produkcji witaminy szybko powoduje zużycie zapasów witaminy D z tłuszczów, a człowiek popada w stan niedoboru.

Z powyższego powodu poważny niedobór witaminy D jest szeroko rozpowszechniony w krajach muzułmańskich. Badania przeprowadzone przez lekarzy w Szpitalu Uniwersyteckim Króla Fahda w Arabii Saudyjskiej wykazały, że z 52 przebadanych kobiet wszystkie miały poważnie obniżony poziom witaminy D oraz znajdowały się w grupie ryzyka wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych, mimo że mieszkają w jednym z najsłoneczniejszych miejsc na Ziemi. [10]Ponadto, 83.3% kobiet noszących najbardziej zakrywającą formę muzułmańskiego stroju przebadanych w Jordanie miały niedobór witaminy D w okresie letnim. Jest to dość uderzające w porównaniu do tego, że tylko 18.2% z przebadanych mężczyzn miała niedobór.[11] Jordan, podobnie jak Arabia Saudyjska, tytułowany jest mianem jednego z najlepiej nasłonecznionych miejsc na planecie, a więc wpływ noszeni burki na poziom witaminy D w organizmie i zdrowie jest znaczący.

Wpływ pochodzenia etnicznego i migracji

Istnieje też obawa o zdrowie imigrantów z krajów muzułmańskich, których większość położona jest w okolicach równika i otrzymuje najwyższe dawki promieniowania słonecznego na Ziemi. Obawy mnożą się, gdy kobiety migrują do krajów o niższym nasłonecznieniu niż ich ojczyzny. Koloryt skóry jest ciemniejszy w okolicach równika w reakcji na światło słoneczne. [12][13] Ciemniejsza karnacja blokuje znacznie więcej promieniowania UV, co w efekcie prowadzi do drastycznego zmniejszenia syntezy witaminy D(ludzie z ciemnym pigmentem skóry potrzebują 20-30 razy dłuższej ekspozycji na słońce.[14]Wszystkie te czynniki w połączeniu z bardzo zakrywającym islamskim strojem prowadzą do potencjalnych problemów zdrowotnych dla islamskich imigrantów w krajach oddalonych od równika, takich jak Kanada,Stany Zjednoczone,Europa czy Australia.[15][16]

Zostało to też udowownione przez wiele kolejnych badań naukowych. Jedno z takich badań zostało przeprowadzone w Dearborn, w stanie Michigan, najbardziej skoncentrowanym osiedlem Amerykanów arabskiego pochodzenia w USA, aby ustalić związek pomiędzy poziomem witaminy D a wyborami dotyczącymi muzułmańskiego stroju wśród migrantek. Średni poziom witaminy D wyniósł 4ng/ml wśród zakrywających się kobiet, które nie brały dodatkowych suplementów witaminy D oraz 7ng/ml wśród tych, które ubierały się podobnie, ale suplementowały witaminę sztucznie.[17]Próg dla ryzyka krzywicy i osteomalacji to8ng/ml i poniżej.Za kliniczny niedobór witaminy D uważa się każdą wartość poniżej 16ng/ml.[18]To pokazuje jak wielkie ryzyko dla zdrowia muzułmańskich imigrantek niesie migracja do takich państw, jak te wymienione powyżej i jednoczesne noszenie burki.

W Wielkiej Brytanii przypadki krzywicy aż do niedawna były rzadkie. Występowanie tej choroby znacznie wzrosło z powodu rosnącej populacji muzułmanów.[19][20][21]

Otyłość

Zostało zauważone, że przestrzeganie noszenia hidżabu, strojów i tradycji z tym związanych, może zniechęcać do ćwiczeń fizycznych zarówno psychologicznie, jak i praktycznie.[22][23]Styl ubioru sprawia, że łatwo pod nim ukryć wzdęcia po dużym posiłku. Może być też fizycznie ograniczający dla tych, którzy chcą ćwiczyć, szczególnie na zewnątrz, gdzie należy dostosować się do pogody (jeśli jest bardzo ciepło albo wilgotno). Na zachodzie, gdzie prawie każda siłownia jest przeznaczona dla mężczyzn i kobiet, ćwiczenie bez islamskiego stroju może być dla muzułmanki bardzo trudne, a niektóre formy islamskiego stroju niemalże uniemożliwiają uprawianie jakiegokolwiek sportu.[22][23]

Zgodnie z rankingami magazynu "The Economist",kraje z największym odsetkiem otyłych kobiet to kraje muzułmańskie[22] (danezalata1999-2003:8z10najwyżejsklasyfikowanychkrajówsąwwiększościmuzułmańskie;Katar,ArabiaSaudyjska,Palestyna,Liban,Albania,Bahrajn,EgiptiZjedniczoneEmiratyArabskie.[24]W 2006 roku katarski ekspert Issam Abd Rabbu na seminarium "Fakty dotyczące otyłości" przedstawił wyniki badań, które pokazały, że 70% kobiet żyjących w krajach Zatoki Perskiej(Bahrajn,Kuwejt,Oman,Katar,Arabia Saudyjska i ZEA)ma nadwagę lub jest otyłe.[25]Doktor Abdul Rahman Musaiqir, szef Arabskiego Centrum Odżywiania na unwersytecie w Bahrajnie, powiedział, że problem kobiecej otyłości w krajach Zatoki jest ukryty pod muzułmańskim strojem, oraz że wskaźniki otyłości są dużo wyższe niż w krajach rozwiniętych.[26]

Badania opublikowane w 2011 roku przez National Commercial Bank (NCB), największy bank Arabii Saudyjskiej, pokazały, że liczba Saudyjczyków cierpiących na nadciśnienie, cukrzycę i otyłość wzrasta w alarmującym tempie. Ankieta wypuszczona przez stowarzyszenie Saudi Diabetes and Endocrine Association (SDEA)w 2010 ujawniły, że 70% saudyjskiej populacji jest "alarmująco otyła".[27]Statystyki opublikowane przez Katarskie Stowarzyszenie Cukrzycy stanowi, że 20% populacji Kataru ma zdiagnozowaną cukrzycę, oraz że schorzenie dotyka co raz to więcej dzieci.[23] Niektóre z problemów kojarzonych z otyłością to: choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, painful wear and inflammation on weight-bearing joints, problemy z oddychaniem i bezdech nocny.[28]

Implikacje z wiarą muzułmańską

Przestrzeganie zasad hidżabu uniemożliwia kobietom pozyskanie wystarczających ilości witaminy D. Prowadzi to do całego wachlarza dolegliwości.Dla islamu jako religii,implikacje są dość kłopotliwe.Th

Przez swoich wyznawców islam uważany jest za idealną drogę życia dla ludzkości. Jeśli islam został ustanowiony przez Allaha i jeśli chciał, aby kobiety nosiły hidżab, logicznym jest, ze nie stworzyłby u ludzi mechanizmu pozyskiwania witaminy D przez ekspozycję na słońce.

Oczywiście można dyskutować, że obecnie da się walczyć z tym poprzez sztuczną suplementację połączoną z codziennym wystawieniem na słońce w obrębie własnego ogródka lub innego miejsca bezpiecznego od wzroku nie-mahramów. Nie jest to jednak dostatecznie zadowalające rozwiązanie.

Wiele kobiet nie ma na tyle szczęścia, żeby być właścicielkami własnego ogrodu. Siedzenie przy oknie nie pomoże, ponieważ szyby przepuszczają tylko promienie UV-A, a nie UV-B i UV-C. Promieniowanie UV-B jest potrzebne do syntezy witaminy D. [29]

Co więcej, w 1923 udowodniono, że kiedy 7-dehydrocholesterol jest naświetlany, wyprodukowany zostaje rodzaj rozpuszczalnej w tłuszczach witaminy.[30]Aż do połowy lat 30-tych XX wieku, kiedy pierwsze ekstrakty drożdzowe i półsyntetyczne tabletki witaminy C, witaminy były pobierane wyłącznie z jedzeniem i (w przypadku witaminy D) ekspizycji na słońce.[31]

Więc co z przyjmowaniem witamin przez muzułmanki przed latami 30-tymi? Jeśli istniałoby satysfakcjonujące wytłumaczenie,aby pominąć to w jaki sposób islam zaprzecza wiedzy naukowej, na pewno zostałby wspomniany w Koranie albo hadisach, ale nie jest.

Można również podnosić, że długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV ze światła słonecznego może wywoływać raka skóry i inne dolegliwości. Jednakże, według epidemiologa Robyna Lucasa z Australian National University,[32]analiza czas życia kontra choroby pokazuhe, że dużo więcej istnień umiera z powodu chorób wywołanych brakiem słońca niż tych spowodowanych jego nadmiarem.[33]Oczywiście kobieta jest zawsze zdolna do unikania za dużej lub za małej dawki słońca, jednak poprzez restrykcyjne prawo dotyczące muzułmańskiego ubioru ta zdolność jest jej odebrana.

Zobacz również

Angielski

 • Hijab - anglojęzyczna strona główna poświęcona hidżabowi
 • Health-anglojęzyczna stron główna poświęcona zdrowiu

Tłumaczenia

 • Wersje tej strony są również dostępne w następujących językach: angielski, bułgarski,hiszpański. Więcej języków znajdziesz na liście w lewej kolumnie.

Linki zewnętrzne (angielski)

Odwołania

 1. Hijab In The Al-Quran And Sunnah - Khalifah Institute, accessed July 3, 2011
 2. Mishal, A.A., Effects of Different Dress Styles on Vitamin D Levels in Healthy Young Jordanian Women. Osteoporosis International, 2001. 12(11): p. 931-935.
 3. Moan, J. and A. Juzeniene, Solar radiation and human health. Journal of Photochemistry and Photobiology B:Biology, 2010: p. 109-110.
 4. Bandgar, T.R., Vitamin d and hip fractures: Indian scenario. The Journal of the Association of Physicians of India, 2010. 58(9): p. 535-537.
 5. Office of Dietary Supplements - National Institutes of Health. Dietary Supplement Fact Sheet: Vitamin D. 2011. Retrieved July 2, 2011.
 6. Vitamin D - Mayo Clinic. 2011. Retrieved July 2, 2011.
 7. Holick, M.F., Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. The American journal of clinical nutrition, 2004. 80(6 Suppl).
 8. Bandgar, T.R., Vitamin d and hip fractures: Indian scenario. The Journal of the Association of Physicians of India, 2010. 58(9): p. 535-537.
 9. Holick, M.F., Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. The American journal of clinical nutrition, 2004. 80(6 Suppl)
 10. Elsammak, M.Y., et al., Vitamin D deficiency in Saudi Arabs. Hormone and Metabolic Research, 2010. 42(5): p. 364-368.
 11. Mishal, A.A., Effects of Different Dress Styles on Vitamin D Levels in Healthy Young Jordanian Women. Osteoporosis International, 2001. 12(11): p. 931-935.
 12. Barsh, G.S., What Controls Variation in Human Skin Color? PLoS Biol, 2003. 1(1): p. e27.
 13. Relethford, J.H., Hemispheric difference in human skin color. American journal of physical anthropology, 1997. 104(4): p. 449-457.
 14. Mike Adams - Vitamin D myths, facts and statistics - NaturalNews, January 1, 2005
 15. Hagenau, T., et al., Global vitamin D levels in relation to age, gender, skin pigmentation and latitude: an ecologic meta-regression analysis. Osteoporosis International, 2009. 20(1): p. 133-140.
 16. Hanley, D.A. and K.S. Davison, Vitamin D Insufficiency in North America. The Journal of Nutrition, 2005. 135(2): p. 332-337
 17. Hobbs, R., et al., Severe Vitamin D Deficiency in Arab-American Women Living in Dearborn, Michigan. Endocrine Practice, 2009. 15(1): p. 35-40.
 18. Heaney, PR. Functional indices of vitamin D status and ramifications of vitamin D deficiency. American Journal of Clinical Nutrition 2004; 80 : S1706 – S1709
 19. Jeremy Laurance, "Rise in rickets linked to ethnic groups that shun the sun", The Independent, July 25, 2011 (archived), http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/rise-in-rickets-linked-to-ethnic-groups-that-shun-the-sun-2319920.html. 
 20. Katerina Nikolas, "Rickets on the increase amongst British children", DigitalJournal, December 16, 2011 (archived), http://digitaljournal.com/article/316191. 
 21. "Rickets upsurge among UK Asians", BBC News, February 5, 2001 (archived), http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/1154211.stm. 
 22. 22.0 22.1 22.2 Caroline May - The burka may be making Muslim women fatter by discouraging exercise - The Daily Caller, July 1, 2010
 23. 23.0 23.1 23.2 Qatar: surge in diabetes/obesity, unhealthy Arab habits - ANSAmed, March 13, 2012
 24. Economist.com rankings for obesity among women
 25. Up to 70% of Gulf women are obese - Middle East Online, September 29, 2005
 26. Gulf women hide weight under gowns - Emirates 24/7, January 12, 2011
 27. Nadim Kawach - Blood pressure and obesity epidemic in Saudi - Emirates 24/7, May 2, 2011
 28. Health Problems Associated with Obesity - The Nation's Health, March 2011
 29. Shereen Jegtvig - How Much Sun Exposure Do I Need for Vitamin D? - About.com, October 06, 2011
 30. Unraveling The Enigma Of Vitamin D - United States National Academy of Sciences, accessed August 6, 2011
 31. Vitamin - Wikipedia, accessed August 6, 2011
 32. National Centre for Epidemiology and Population Health - Australian National University, October 17, 2008
 33. Deborah Kotz - Time in the Sun: How Much Is Needed for Vitamin D? - U.S.News, June 23, 2008